יצירת קשר

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון אתר COVERS

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר COVERS. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
 2. הגלישה, השימוש והרכישות באתרCOVERS מהווים הסכמה לתנאי השימוש. אנא קראו את התנאים הנ”ל בעיון ובקפידה, שכן הכניסה לאתר והשימוש בו ובתכניו מעידים על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי שימוש אלו. חל איסור להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של חברת COVERS מראש ובכתב. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר.
 3. באתרנו  תוכלו למצוא מגוון של תכנים ומידע רב בתחום אוהלים לאירועיםסוכות אבליםאוהלי לייקרה, כיסויים לגינה ולחוץ ועוד, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות, אך לא רק: הודעות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשים באמצעות דואר אלקטרוני, לאחר שהסכימו לקבל דיוור במערכת הניוזלטר באתר.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המבנה, המראה והשירותים שהאתר מציע, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם והכל, בלא צורך להודיע על כך למשתמש מראש. מטבעם, שינויים אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו”ב. מוסכם בזאת כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם באתר.
 6. באתר זה מובאות המלצות, טיפים, מאמרים ומידע מקצועי בנושא אוהלים לאירועים למכירה והתקנתם. חובה לקבל ייעוץ מקצועי פרטני בנושאים אלו. יישום ו/או שימוש בתכנים אלו, לרבות יישום המלצות, שימוש בטיפים, יישום מידע מקצועי המובא באתר וכו’, באחריות הגולש בלבד. לגולש לא תהא כל טענה בקשר למידע המובא באתר זה.

חוות דעת באתר

 

 1. באתר מתפרסמים מגוון מוצרים ושירותים עבור לקוחות פרטיים ולקוחות עסקיים, וביניהם אוהלים לאירועים למכירה, אוהלי לייקרה, הצללות, כיסויים לגינה ולחוץ ועוד. לשירותכם עומדת אפשרות לפרסום חוות דעת על החבילות והמוצרים השונים. חברת COVERS  אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לחוות דעת שהועלתה לאתר. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים במסגרת חוות הדעת והחברה לא תהיה אחראית בנושא זה.
 2. החברה רשאית למחוק את חוות הדעת, וכן לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם, ללא הודעה מוקדמת.
 3. יובהר, כי נציג מטעם בית העסק נשוא חוות הדעת יהיה רשאי להגיב לפורום ו/או לחוות הדעת, בכפוף לתנאי השימוש.

קניין רוחני

 

  1. חברת COVERS הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים. במסגרת הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של החברה נכללים, בין היתר, העיצוב הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, הן המהותיים והן הצורניים, כל הטקסטים המופיעים בו, שם האתר, שם המתחם של האתר, הרעיון העומד בבסיס האתר וכן קבצים ויישומים שונים. אין לראות בתכנים ו/או בשירותים המסופקים באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים
  2. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר, התכנים, השירותים והלוחות מבלי לקבל את הסכמתה, מראש ובכתב, של החברה
  3. המשתמשים בחוות הדעת מצהירים בזאת כי ככל הידוע להם התכנים המועלים על ידם לפורום ו/או לחוות הדעת אינם מפרים כל דין ואינם מהווים עבירה, לרבות על פי חוק זכויות יוצרים התשס”ח-2007 ו/או כל חוק אחר. כמו כן, המשתמשים מצהירים כי אין בהעלאת התכנים לאתר ו/או לפורום ו/או לחוות הדעת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

ביצוע הזמנה באתר:

 1. ביצוע הזמנה מתבצע באופן מאובטח, מיד לאחר ביצוע הזמנתך באתר, תקבל הודעה על אישור קליטת הזמנתך. אישור סופי של ההזמנה יתקבל רק לאחר חיוב כרטיס האשראי.
 2. בכל מקרה בו הוצגה טעות בתיאור המוצר, בנתוניו או במחירו של המוצר, תהיה רשאית חברת COVERS לבטל את הרכישה ולזכות את הלקוח בסכום שחויב בפועל.
 3. באחריות המשתמש המזמין למלא את פרטיו המלאים והנכונים, כשם שיידרש.
 4. מועדי האספקה משתנים בין מוצר למוצר, ובהתאם לזמינותם במלאי. בכל מקרה, מתחייבת חברת COVERS לספק את המוצרים עד 14 ימי עסקים, ולכלל זה ייחשבו ימי א’-ה’ בלבד. לא ייחשבו לחישוב זה ימי חג, ערבי חג, ימי שישי ושבתות. אספקת שירותים תבוצע בהתאם למסוכם בין החברה לבין הלקוח בהסכם נפרד.
 5. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ.
 6. חברת COVERS עושה ככל שביכולתה לשמור על האתר מעודכן, ובכלל זה על מלאי המוצרים, השירותים, מחירם ונתוניהם. בכל מקרה בו בוצעה הזמנה באתר והתגלה כי מוצר זה אינו זמין, חברת COVERS תעדכן את המזמין בהקדם האפשרי על אי זמינות המוצר ותאפשר ללקוח להמיר את המוצר במוצר אחר בסכום זהה או תשיב למזמין את הסכום בו חויב. המזמין לא יפוצה בכל דרך שהיא, ולא תהיה לו כל טענה על אי אספקת מוצר שאינו קיים במלאי במחסני החברה או ברשות היבואן. כמו כן ייתכן ותתקיים סטייה בין נתוני המוצר המוצגים באתר (צבעים, מידות וכו’) לבין נתוני המוצר בפועל. המזמין מצהיר כי הוא מבין כי עלול להיות שוני בין הצבעים המוצגים במסכו האישי לבין הצבעים בפועל וכי עשויה להיות סטייה קלה בין הנתונים הרשומים לנתונים בפועל.
 7. ביטול הזמנה אפשרי עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, כאשר המוצר ארוז באריזתו המקורית, ולא בוצע בו שימוש. לאחר שליחת המוצר למחסני החברה, בדיקתו ע”י נציגי החברה ואישור כי אכן לא בוצע שימוש במוצר, יזוכה המזמין בעלות המוצר בלבד (המזמין לא יזוכה בעלות המשלוח). בכל מקרה בו יתגלה כי בוצע שימוש במוצר והמוצר לא באריזתו המקורית, רשאית החברה לא לאשר את החזרת המוצר ולא לזכות את הלקוח. באחריות הלקוח לשאת בעלויות השבת המוצר אליו.
 8. התמונות באתר הנן להמחשה בלבד.

 

אבטחת מידע ופרטיות

 1. החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע אשר יימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשים באופן אישי. כמו כן רשאית החברה לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח (בדוא”ל, בהודעת מסר קצר (SMS) או בכל אופן אחר) מידע פרסומי למשתמשים – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.
 2. חברת COVERS שומרת לעצמה לעדכן את האתר במוצרים השונים באתר ולהוסיף מגוון מוצרים ושירותים בכל תחום.
 3. מידע על המוצרים והשירותים באתר- בכל דף מוצר תוכלו לקבל מידע מפורט אודות המוצר/ השירות, אופן הרכבתו והפעלתו והנתונים הטכניים שלו. השימוש בתכנים אלו ובהוראות הפעלה אלו באחריות המשתמש בלבד. על המשתמש חלה האחריות להתעדכן בהוראות ההתקנה והתפעול של מוצרים אלו, על פי המדריך המצור לכל מוצר ע”י היבואן הרשמי.
 4. מדיניות הפרטיות שלנו הינה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר- אנא קראו אותה (לחיצה כאן תעביר אותכם לעמוד)

גלישה מהנה ובטוחה.

צוות COVERS

מחפשים אוהלים לקנייה או השכרה, כמו כן גם ציוד חימום וקירור שיהפכו את האירוע שלכם בחוץ לנוח יותר?  אל תחפשו עוד!  אנו מציעים מגוון רחב של ציוד איכותי שיתאים לצרכים שלכם.  ניתן  להשאיר פרטים ונציג יבנה לכם אירוע!

למזמינים אירוע הכולל אוהלים ומצננים יינתנו עוד 10% הנחה על המחיר באתר